Aktualności

Od 15 lipca br. zmianie ulegnie adres strony internetowej oraz poczty elektronicznej

Szczegóły wkrótce w zakładce "KONTAKT"

Zmiana numerów telefonów od marca br.

Szczegóły w zakładce "KONTAKT - TELEFONY".

Uprawnienia do świadczeń opieki medycznej

Od 1 stycznia 2013 roku, osoba ubezpieczona w NFZ może potwierdzić swoje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na jeden z trzech sposobów.
Więcej w sekcji "Informacje"
UWAGA!


***********************************************************************
Informujemy, iż od 15 lipca 2015r. zmianie ulegają adresy strony internetowej oraz poczty elektronicznej Wojskowego Biura Emerytalnego w Szczecinie.

Nowy adres strony internetowej: www.wbeszczecin.wp.mil.pl
Pozostałe informacje znaleźć można w zakładce "KONTAKT"

***********************************************************************

Od dnia 01 marca 2015r.
zmianie uległy numery telefonów w WBE Szczecin.


Dla ułatwienia kontaktu wykaz nowych i dotychczasowych numerów telefonów inspektorów obsługujących poszczególne numery świadczeń emerytalno - rentowych znajduje sie w zakladce "KONTAKT - TELEFONY".
Przy wyszukiwaniu odpowiedniego numeru telefonu dla określonego świadczenia, należy brać pod uwagę TYLKO DWIE OSTATNIE CYFRY POSIADANEGO NUMERU ŚWIADCZENIA (przed ukośnikiem) np.:
Nr świadczenia: 12545/1 - tel. 26 145-24-57; 17501/1; - tel. 26 145-24-52
Pozostałe dane kontaktowe pozostają bez zmian.
W przypadku przesunięcia terminu wprowadzenia przedstawionych zmian stosowna informacja ukaże się na stronie internetowej biura, a kontakt telefoniczny odbywał się będzie na dotychczasowych zasadach.

Nowy numer telefonu do PUNKTU INFORMACYJNEGO: 26 145-22-66

***********************************************************************

Witamy na stronie
Wojskowego Biura Emerytalnego w Szczecinie!

Zapraszamy do zapoznania się z przepisami oraz informacjami zamieszczonymi na naszej stronie.

Niezbędne druki pobrać można w sekcji "Druki".
W menu "Kontakt" znaleźć można informacje o lokalizacji WBE,
godzinach przyjmowania interesantów, numerach telefonów
a także o organach nadrzędnych i odwoławczych.