Aktualności


Uprawnienia do świadczeń opieki medycznej

Od 1 stycznia 2013 roku, osoba ubezpieczona w NFZ może potwierdzić swoje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na jeden z trzech sposobów.
O zmianach dotyczących zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego możecie Państwo przeczytać na naszej stronie.
Więcej w sekcji "Informacje"

UWAGA!

Informujemy, iż od dnia 01 października 2014r.
nastąpią zmiany organizacyjne w WBE Szczecin.


Dla ułatwienia kontaktu poniżej podajemy wykaz numerów telefonów inspektorów obsługujących poszczególne numery świadczeń emerytalno - rentowych
(wg odpowiednich dwucyfrowych końcowek swiadczeń).
Pozostałe dane kontaktowe pozostają bez zmian.

Dwucyfrowa końcówka numeru świadczenia

Numer telefonu

00-10

91 451-24-52

11-21

91 451-24-71

22-32

91 451-24-51

33-43

91 451-24-59

44-54

91 451-24-57

55-65

91 451-22-62

66

91 451-22-66

67-77

91 451-24-73

78-88

91 451-24-76

89-99

91 451-24-64

WINDYKACJA
Dwucyfrowa końcówka numeru świadczenia

Numer telefonu

00-32

91 451-24-41

33-66

91 451-24-75

67-99

91 451-24-56

Witamy na stronie
Wojskowego Biura Emerytalnego w Szczecinie!

Zapraszamy do zapoznania się z przepisami oraz informacjami zamieszczonymi na naszej stronie.

Niezbędne druki pobrać można w sekcji "Druki".
W menu "Kontakt" znaleźć można informacje o lokalizacji WBE,
godzinach przyjmowania interesantów, numerach telefonów
a także o organach nadrzędnych i odwoławczych.