Aktualności


Uprawnienia do świadczeń opieki medycznej

Od 1 stycznia 2013 roku, osoba ubezpieczona w NFZ może potwierdzić swoje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na jeden z trzech sposobów.
O zmianach dotyczących zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego możecie Państwo przeczytać na naszej stronie.
Więcej w sekcji "Informacje"
UWAGA!

Informujemy, iż od dnia 01 marca 2015r.
zmianie ulegają numery telefonów w WBE Szczecin.


Dla ułatwienia kontaktu poniżej podajemy wykaz nowych i dotychczasowych numerów telefonów inspektorów obsługujących poszczególne numery świadczeń emerytalno - rentowych.
Przy wyszukiwaniu odpowiedniego numeru telefonu dla określonego świadczenia, należy brać pod uwagę TYLKO DWIE OSTATNIE CYFRY POSIADANEGO NUMERU ŚWIADCZENIA (przed ukośnikiem) np.:
Nr świadczenia: 12545/1 - tel. 26 145-24-57; 17501/1; - tel. 26 145-24-52
Pozostałe dane kontaktowe pozostają bez zmian.
W przypadku przesunięcia terminu wprowadzenia przedstawionych zmian stosowna informacja ukaże się na stronie internetowej biura, a kontakt telefoniczny odbywał się będzie na dotychczasowych zasadach.

Nowy numer telefonu do PUNKTU INFORMACYJNEGO: 26 145-22-66

Dwucyfrowa końcówka numeru świadczenia

Nowy numer telefonu

Dotychczasowy numer telefonu

00-10

26 145-24-52

91 451-24-52

11-21

26 145-24-71

91 451-24-71

22-32

26 145-24-51

91 451-24-51

33-43

26 145-24-59

91 451-24-59

44-54

26 145-24-57

91 451-24-57

55-65

26 145-22-62

91 451-22-62

66

26 145-22-66

91 451-22-66

67-77

26 145-24-73

91 451-24-73

78-88

26 145-24-76

91 451-24-76

89-99

26 145-24-64

91 451-24-64

WINDYKACJA
Dwucyfrowa końcówka numeru świadczenia

Nowy numer telefonu

Dotychczasowy numer telefonu

00-32

26 145-24-41

91 451-24-41

33-66

26 145-24-75

91 451-24-75

67-99

26 145-24-56

91 451-24-56

POZOSTAŁE

Nowy numer telefonu

Dotychczasowy numer telefonu

Dział socjalny

26 145-24-72
26 145-23-67

91 451-24-72
91 451-23-67

Rekonwersja

26 145-24-62

91 451-24-62

FAX

26 145-22-67
26 145-24-09

91 451-22-67
91 451-24-09

Witamy na stronie
Wojskowego Biura Emerytalnego w Szczecinie!

Zapraszamy do zapoznania się z przepisami oraz informacjami zamieszczonymi na naszej stronie.

Niezbędne druki pobrać można w sekcji "Druki".
W menu "Kontakt" znaleźć można informacje o lokalizacji WBE,
godzinach przyjmowania interesantów, numerach telefonów
a także o organach nadrzędnych i odwoławczych.